Obsługa techniczna budynków
-obsługa techniczna
-naprawy, usuwanie awarii
-inspekcje, konserwacje, przeglądy
-zarządzanie gwarancjami
-optymalizacja zużycia mediów
-nadzór nad serwisami zewnętrznymi
-pogotowie techniczne
-modernizacja oświetlenia
-doradztwo, audyty energetyczne
-zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne
-sporządzanie raportów miesięcznych
-wsparcie przy tworzeniu budżetów
-inwentaryzacja instalacji i urządzeń
-przeglądy budowlane
-obowiązkowe pomiary elektryczne
-zarządzanie dokumentacją techniczną
Serwis sprzątający
Kompleksowe sprzątanie wnętrz:

• pielęgnacja podłóg: zamiatanie, odkurzanie, mycie
• czyszczenie pomieszczeń sanitarnych
• mycie okien, witryn i innych powierzchni szklanych
• mycie i przecieranie drzwi i luster
• opróżnianie koszy ze śmieci i wykładanie worków
• czyszczenie środkami antystatycznymi
• uzupełnianie płynu do rąk, papieru toaletowego,
ręczników papierowych, płynu do naczyń

Utrzymanie terenów zielonych
Aby trawnik rozwijał się zgodnie z naszym oczekiwaniami, wymagane są regularne oraz specjalistyczne działania. W zależności od rodzaju murawy, miejsca siewu czy też efektów, jakie ma zapewnić, stosuje się różne rozwiązania pielęgnacyjne.

W ramach świadczonych przez firmę FMGO usług utrzymania oraz renowacji trawników, zagwarantowane jest:

-koszenie trawy
-nawożenie trawnika i jego odchwaszczanie
-uzupełnianie trawników
-grabanie i wywożenie skoszonej trawy

Odśnieżanie interwencyjne
Usługa polega na:
-odśnieżaniu ręcznym lub mechanicznym za pomocą specjalistycznego sprzętu
-posypywaniu piaskiem bądź solą
-rozpoczęcie odśnieżania następuje w ciągu 2 godz. od wystąpienia intensywnych opadów śniegu
Usługi w ramach interwencji wykonywane są od poniedziałku do niedzieli.
W ramach interwencji zapewniamy:
-personel oddelegowany do odśnieżanie terenu
-sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonywania powierzonego zadania
Odśnieżanie ryczałtowe
Cena usługi jest ustalana od wielkości odśnieżanej powierzchni, sposobu odśnieżania, terminu realizacji – czas reakcji od opadów, indywidualnych życzeń zamawiającego.
W ramach usługi zapewniamy stałe odśnieżanie powierzonego terenu.
W ramach ryczałtu zapewniamy:
-personel specjalizujący się w odśnieżaniu
-sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonywania odśnieżania
-monitoring warunków pogodowych